Modeller

  Jag vänder honom ryggen 54×71 cm

  Vänd henne inte ryggen 70×90 cm

 Modell i röd turban 54×71 cm

 . Josefin 40 x 40